İçeriğe geç

Hukuki

HİZMET ALIMI GENEL ŞARTLARI, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE CAYMA

DOA Yönetim Danışmanlık İnş. San ve Tic. Ltd. Şti (“DOA”)ile hizmet verilen kurum ve kişiler (“Alıcı”) arasındaki yasal şartlar Aşağıda tanımlanmıştır.

(“ONUR ATAMAN”) tarafından verilecek hizmetler (“DOA”) kapsamı altındadır.

Belirtilen sözleşme şart ve bildirimlerin, Alıcı tarafından hizmet alımı öncesinde okunması, anlaşılması ve kabul edilmesi gereklidir. Buna ilişkin bildirimler ilgili süreçlerde DOA tarafından yapılacak olup, hizmet alımı öncesinde şartlara itiraz durumunda, belirtilen kesintiler sonrasında varsa ödemeler iade edilecektir. DOA, yapmış olduğu ek yatırımların veya zararının telafisini talep etme hakkına her zaman sahiptir.

DOA tarafından hizmet aşağıdaki esaslara göre verilmektedir, ALICI bu şartları Kabul etmiş sayılır.

         DOA hiçbir suretle tedavi amaçlı hizmet vermemektedir. ALICI bunu Kabul eder.

         ALICI hizmet kapsamına girdiğini düşündüğü bir rahatsızlığı varsa bildirmek zorundadır. DOA Hizmet vermeyi reddetme hakkına sahiptir.

         DOA hizmet sunumu yalnızca sağlıklı kişilere yapar. Hizmetler kesinlikle tedavi edici bir özellik taşımamakta olup, yönetim konuları ağırlıklı, uluslararası standartlara uygun teknik bilgilere göre yapılan paylaşımlardır.

         DOA hizmetleri, teknik eğitimler hariç hiçbir suretle kişisel yönlendirme veya yorum içermemektedir. ALICI herhangi bir sebeple baskı, yönlendirme ve benzeri unsura maruz kaldığını düşünüyorsa hizmeti sonlandıracağını kabul ve taahhüt eder. Alınan tüm kararlar, kişinin özgür iradesinde olup, DOA hizmetleri, ALICILARA hiçbir şekilde yönlendirme veya seçenek sunmamaktadır. DOA Hizmetleri ICF Etik şartlarına göre gerçekleştirilmektedir.

-         DOA hizmetleri 18 yaş altı kişilere sunulmamaktadır.Tüm ödemeler için DOA fatura düzenlemektedir. Vergi hariç bir ücretlendirme söz konusu değildir.

Ödemeler online site üzerinden veya şirket hesabına nakden yapılmalıdır. Fatura bilgilerinin eksik girilmesinden DOA sorumlu değildir. Girilen bilgiye göre fatura düzenlenecek ve gönderilecektir.-         

Görüşme alanlarına ait seçim DOA’ya aittir. ALICI bunu Kabul eder. Hizmet sunumu esnasında alana ait masraflar DOA’ya ait olup, ek yeme, içme vb. Masraflar ALICI’ya aittir.MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 -TARAFLAR

SATICI 
Ticari Ünvanı : 
DOA Yönetim Danışmanlık İnş. San ve Tic. Ltd. Şti [DOA ya da SATICI olarak anılacaktır]
Adresi : Gebze - Kocaeli
Telefon : 0212 4012989
Satıcı Mersis No: 0302050501900016
Satıcı E-Posta Adresi : info@doadanismanlik.com

ALICI 
Adı – soyadı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-Posta:

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, DOA'ya ait [www.onurataman.com] alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı DOA ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Teslim Şartları:

Teslimat Adresi: 
Teslim Edilecek Kişi(ler):

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, IYZICO ALTYAPISI İLE ALICI'DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ DOA’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MADDE 4 - MALIN/HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim

edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu kişi/kişilere teslim edilecek ya da sunulacaktır.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Görüşmelere ilişkin masraflar aksi belirtilmedikçe satış fiyatının içerisinde olup DOA’ya aittir. ALICININ ulaşım vb. Giderleri ALICIYA aittir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve (varsa) kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. Teslimatı mümkün olmayan hizmetler, ürün olarak kabul edilecek ve hizmetin sunumu öncesi, sonrası olarak değerlendirilecektir. ALICI hizmet sunumu öncesinde kendisine bildirilen talimatlara uyacağını ve hizmet sunumu tarih, zaman, yerine riayet edeceğini Kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler, hizmet sunumu veya ürün nakliyesini engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI ve CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.  Hizmet sunumlarında ise iade alınmış hizmetler için mümkün olmayıp, varsa paket ürünlerin alanları için sağlanabilir. Bu konuda DOA kararlarının geçerli olacağını ALICI Kabul ve taahhüt eder. ALICI Hizmet ürünleri kapsamında, görüşme vb. Haklarını kullanmayacağını ya da başka bir tarihte kullanmak istediğini yazılı olarak (e-mail) DOA’ya en az 24 saat önceden bildirmek zorundadır. Aksi takdirde planlanmış tarih ve saat içim geçerli hizmet hakkından vazgeçtiğini Kabul ve taahhüt eder. Ürünler için geçerli olmak üzere; cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi'ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 09 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 10 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu

Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ../…./……. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


Satıcı Alıcı

DOA