İçeriğe geç

Koçluk Nedir?

ICF koçluğu şöyle tanımlar; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır.

Koçluk insanın yaşamının kendisidir. Çünkü koç, kişinin yaşamında birlikte yürüdüğü bir yol arkadaşı ve bununla birlikte koçluk, yaşamın içinde, kişinin kendi adına, yaşamına, kendine ve gelişimine dışarıdan bir gözle bakabilme sürecidir.

Koçluk temelde değişim yönetimidir. Değişime adapte olmaktır. Bu pencereden, insanların kendilerini çok farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir.

Koçluk bir insanı odaklı düşündürebilmektir. Gerçekten odaklanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım karşılıklı iletişim ve bir etkileşimi içerir. Bununla birlikte koçun penceresinden bakıldığında; koç, çok iyi dinleyip oradan hareketle çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu destekleyen kişidir.

Koçluğun Faydaları (ICF araştırma sonucu)
İş Performasında artış 70%
Yönetim Becerilerini Geliştirme 61%
Zaman Yönetiminde İyileşme 57%
Özgüvende Gelişme 73%
İletişim Becerilerinde Gelişme 72%
İş Özel Yaşam Dengesinde Gelişme 67%
Koçluğun Fayda Sağladığını Düşünen ve Memnun Kalanlar 99%

Koçluk Ne Değildir?

Koçluk Süreci

Tedavi

Koçlar, psikologlar gibi geçmiş travma veya olumsuz anılara odaklanmaz. Koçlar, danışanlarının gelecek hedeflerine ve buna ulaşmak için neye ihtiyaç duyduklarına odaklanır.

Danışmanlık

Koçlar, danışanlarının problemlerini bitirecek "çözümleri" vermezler. Koçlar, danışanlarının kendi çözümlerini bulmalarını sağlayacak araç ve süreçleri kullanırlar.