İçeriğe geç

Hukuki

Gizlilik ve KVKK

DOA Yönetim Danışmanlık İnş. San ve Tic. Ltd. Şti (“DOA”) ile hizmet verilen kurum ve kişiler (“Alıcı”) arasındaki yasal şartlar aşağıda tanımlanmıştır.

(“ONUR ATAMAN”) tarafından verilecek hizmetler (“DOA”) kapsamı altındadır.

Belirtilen sözleşme, şart ve bildirimlerin, Alıcı tarafından hizmet alımı öncesinde okunması, anlaşılması ve kabul edilmesi gereklidir. Buna ilişkin bildirimler ilgili süreçlerde DOA tarafından yapılacak olup, hizmet alımı öncesinde şartlara itiraz durumunda, belirtilen kesintiler sonrasında varsa ödemeler iade edilecektir. DOA, yapmış olduğu ek yatırımların veya zararının telafisini talep etme hakkına her zaman sahiptir.


Yasal Bildirim ve DOA Hizmet sunum şartları aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır.

1. .     1. 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi (KVKK)

2.       2. Gizlilik ve Güvenlik Politikası

1.      6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bilgilendirmesi (KVKK)

DOA, hizmet sunumu öncesinde, sırasında veya sonrasında elde edilen kişisel verilere ilişkin kayıtları hizmet sunumu sonrasında saklamamaktadır. Hizmet sunumu için kullanılacak veriler otomatik işleme sağlayan sistemler ile yönetilmekte ve bütünlük arz etmemektedir. Veriler sadece hizmet sunumu için gereken ödeme ve bu kapsamdaki gerekler için kullanılacak olup ayrıca 3. Kişilere ya da herhangi bir sebeple yurt dışına aktarılmamaktadır.

Hizmet sunumunu sağlamak için alınan veriler kişinin alenileştirdiği veriler olup, hizmet esnasında bir kayıt alınmamaktadır. Alıcının hizmete ilişkin yaptığı paylaşımlar, DOA tarafından belirsizleştirerek yayınlanmaktadır.

Alıcı, DOA hizmetleri kapsamında alenileştirerek paylaştığı, İsim, telefon ve e-mail bilgilerinden dolayı herhangibir kanuni uyumsuzluk olmasa bile zarar görebileceğini düşünüyorsa, hizmetleri takma isim, online bağlantı ve farklı e-mail adresi üzerinden almasında, DOA açısından hiçbir sakınca yoktur. DOA bu gibi durumlarda gereken desteği hiçbir ek kayıt almadan ve bedel talep etmeden sunmaktadır.

Ödemeler yeterliliğe ve gereken güvenliğe haiz aracı firma üzerinden gerçekleştirilmekte olup ödemelere ilişkin kart bilgisi asla saklanmamaktadır. Fatura ve ödeme bilgilerine ilişkin kayıtlar, vergi usul kanunun emrettiği süre boyunca saklanmaktadır. Alıcı bu kayıtların kendisi için risk oluşturabileceğini düşünüyorsa, tüzel kişi bilgisi paylaşabilir.

Çerezlerin ve Diğer Takip Teknolojilerinin Kullanımı; web sitesinin ve hizmetlerinin kullanımı sırasında, internet servis sağlayıcınızın adı, IP adresleri ve gezindiğiniz sayfalar gibi, erişim verileri toplanır. Bu bilgiler DOA’nın tabi olduğu ve web sitesine giren web sitesinin alt yapısının sağlanması, istatistiki incelemeler yapılması ve DOA ile ilgili tanıtımların daha doğru hedeflere yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanımınıza ilişkin bilgiler toplamak ve bu bilgileri site fonksiyonlarını sağlama, site altyapısını yönetme ve pazarlama amaçlarıyla kullanmak üzere DOA veya diğer hizmet sağlayıcılara ait çerezler (küçük boyutlu dosyalar) ve işaretçiler kullanılır.

Bu site Google Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardımcı olmak ve Google'ın da hizmetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla "çerezler" ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanmaktadır. Web sitesini kullanımınızla ilgili üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google'ın farklı ülkelerde bulunabilen sunucularına iletilecek ve buralarda Google tarafından işlenecektir. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sahipleri için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak (örneğin kullanıcı kategorileri oluşturmak) amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri Google adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir. Google Analytics hakkında daha detaylı bilgi almak için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ Google Analytics Hizmetleri için bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, şu linkte yer alan talimatları izleyerek Google Analytics kapsamının dışına çıkmayı talep edebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi Kişisel verilerinizi kimliğinizin belirlenmesine imkan verecek şekilde saklayacağı süre yasal yükümlülüklerimizin ve işletmesel gerekliliklerimizin karşılanması için gereken en kısa süredir. Kişisel verilerinizin saklanacağı süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan şirket içi prosedürlerimiz uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız.

Hesabınızı kapattığınızda veya kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğinizde, bu verilerden yasal düzenlemelere göre hesabınızı kapatsanız bile tutmak zorunda olduğumuz veya silme talebinizi reddettiğimiz veriler dışında kalanları siler veya anonim hale getiririz.


Kullandığımız çerezlerin belli geçerlilik süreleri vardır ve bu süre boyunca web sitemizi ya da hizmetlerimizi kullanmazsanız kendiliğinden devre dışı kalırlar ve saklanan veriler silinir. Ayrıca bu çerezleri internet tarayıcınızın ayarlarını kullanarak da silebilirsiniz.

Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili kurumlar bizden kişisel verilerinizi talep edebilirler. Bu bilgileri yalnızca yasal olarak zorunlu olduğumuz durumlarda ya da bir suçun önlenmesi veya araştırılması için gerekli olduğunu düşündüğümüzde paylaşırız.

Verilerinizi diğer işletmesel amaçlar için de üçüncü kişilerle paylaşmamız gerekebilir. Bu işletmesel amaçlar şirket denetimlerini, kurumsal yönetimi ve hukuki haklarımızı kullanmak gibi çeşitli faaliyetleri kapsar. Bu paylaşımları yaparken de her zaman yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Haklarınız; Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

(a)          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerin edinildiği kaynakları, yurtiçinde ve yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin saklandığı süre veya sürenin belirlenmesinde kullanılan kıstasları öğrenme;

(b)          Kişisel verilerinize erişerek, kendi sağladığı kişisel verilerin, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinece okunur bir formatta kendisine verilmesini veya başka bir veri sorumlusuna aktarılmasını talep etme,

(c)           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d)          Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme veya kısıtlanmasını talep etme,

(e)          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f)           İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g)          Düzeltme ve silme gibi işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

(h)          İşlenen verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i)            Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı belgenin sonundaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşarak kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekir.

2.       Gizlilik

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

• DOA temel yaklaşımı, toplanan üye bilgilerinin gizliliği, güvenliği, müşteri istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasıdır.

• Üye olurken verilen bilgilere yalnızca ilgili üye ulaşabilir ve bu bilgileri yalnızca üye değiştirebilir.

• Üye, DOA internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen üyeye aittir.

• Üyeler, istedikleri zaman üyelikten  ayrılabilir.

• Kişisel bilgileriniz (ad, soyad, üye ismi, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaz.


• Üye bilgileri, DOA içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DOA çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri bu standart çerçevesinde düzenlenmiştir.Üye bilgileri, hukuki zorunluklar haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.


• Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DOA Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

•DOA hem SSL, hem de kredi kart bilgilerinin onaylandığı bölümde güvenilir 3. Taraf işletmeye ait sistemi kullanmaktadır.DOA’dan  hizmet satın alırken kullandığınız kredi kartınız ilgili firmanın Ödeme Sistemleri güvencesinde olup, DOA veya üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.


• DOA üye ve ziyaretçilerin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri ve soruları içeren bilgiler, site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek dışında herhangi bir amaç ile kullanılamaz.

• DOA’da yayınlanan içeriklerin her hakkı saklıdır. Sitede bulunan hiçbir yazı veya grafik üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz ve içerik materyali ya da fonksiyonalite, başka mecralarda izinsiz yayınlanamaz.

• Üye, info@doadanismanlik.com adresine e-posta atarak veri kullanımı/işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir.


• Üye, üye formunu doldurma işlemini bitirdiği andan itibaren "Gizlilik ve Güvenlik Politikasını" okumuş ve kabul etmiş sayılır.

DOA